Haags parkeerbeleid treft gehandicapten onevenredig hard.

070 Den Haag - VVD-Wethouder Smit laat gehandicapten die een auto hebben, maar die zelf niet kunnen besturen, tot 3000 euro per jaar meer betalen dan gehandicapten die zelf kunnen rijden.
Dat overkwam een gehandicapte die in een verpleeghuis woont en voor zijn vervoer een aangepaste auto heeft gekocht,  om vrij te kunnen bewegen. Vrienden en familie rijden hem daar in rond. Sinds december 2012 geeft de gemeente Den Haag speciale vergunningen uit voor gehandicapte bestuurders met een auto om voor 36 euro overal gratis te kunnen parkeren. Gehandicapten zonder rijbewijs hebben geen auto, zo redeneert de wethouder.

 Die hoeven dus ook geen vergunning en moeten gewoon betalen voor het parkeren, bovenop de kosten voor de dure gehandicaptenparkeerkaart. Of ze nemen maar de bus, vindt de wethouder.  Deze nieuwe regels moeten diefstal van de blauwe gehandicapten­parkeer­kaarten voorkomen. Dat daar al jaren geleden het Nationale Parkeer Register van RDW voor is opgericht wordt door de wethouder vergeten. Het blijken ook zijn eigen ambtenaren te zijn die de kaarten zwart verkopen, zoals de wethouder zelf schrijft in zijn raadsvoorstel.

Politiek
Na een oproep aan de gemeenteraad om deze bizarre regels te veranderen blijft het stil. SP en GroenLinks begrijpen het probleem, maar willen er niets aan doen. De D66, PvdA en CDA zijn als coalitiepartner gebonden aan de afspraken met de VVD en zwijgen. “In Amsterdam is een veel beter systeem dat voor alle gehandicapten gratis is en de handhaving net zo goed mogelijk maakt. Het is nog steeds niet duidelijk waarom dat in Den Haag niet kan”, zegt Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij. Samen met het landelijke systeem lijkt me dit een veel beter alternatief”. Hij wil graag een beter voorstel indienen, als de gehandicaptenorganisaties dat ook gaan steunen. Het gaat om ruim 40% van de Haagse gehandicapten die wel recht hebben op een invalidenparkeerkaart, maar geen Haagse vergunning kunnen krijgen.

Landelijke regels
In Nederland gelden in elke gemeente andere regels voor parkeren door gehandicapten. Een initiatief van Tweede Kamerlid Marjo van Dijken om hier een landelijke regeling voor te maken is in de eerste kamer weggestemd, omdat dit de vrijheid van de gemeenten zou ondermijnen. “De gemeente Den Haag laat wel zien dat zij daar niet mee om kan gaan”, zegt Arjen Gerritsen van wie zijn 82-jarige vader in het Haagse verpleeghuis verblijft. “ Zoveel parkeergeld incasseren van gehandicapten is een ordinaire maatregel voor extra parkeerinkomsten. De wethouder benadeelt een groep gehandicapten die hun auto net zo hard nodig hebben als zij die wel zelf kunnen rijden.” Hij is daarom een rechtszaak gestart en zal de Minister van Binnenlandse Zaken een verzoek sturen om de regels ongeldig te verklaren, omdat er sprake is van rechtsongelijkheid en onbehoorlijk bestuur.

Het hoofd van de afdeling parkeren intussen heeft op een creatieve manier een tijdelijke vergunning gegeven door de wettelijke beslistermijn te laten verlopen. “Zo moesten ze wel. Dit geeft wel aan dat de ambtenaren zelf de regels ook moeilijk vinden”, zegt Gerritsen. “We zijn al bijna een jaar bezig voor een vergunning. Gelukkig zijn er ambtenaren die begrijpen dat de VVD-wethouder een heel verkeerde keuze heeft gemaakt. Nu maar hopen dat we dat allemaal nog weten als we straks gaan stemmen.”