070 Den Haag Politiek & Maatschappij - In Schage hep ut gemeintebestuâh geluk van de burgâh centraal gesteld in haah belèd. Een primeuâh in Neideland dat vraag om veil volgelinge.

De burgâh in Neideland is immers nie altèd effe tevreije met ut natiaunale belèd en tot nog toe wogt r wènig reikening mei gehâhwe of de burgâh erges gelukkig van wogt of nie. Continu worde r nieuwe wette ingevoegt, maah of de burgâh daah nu ech behoefte an hep en r daadwerkeilijk beitâh van wogt, is een vraag waarop de Haagse polletiek ut antwoâhd veilal schuldag blèf. De burgâh wogt auk nie goed geïnformeâhd auvâh alleglè Haagse beslùite of vaak vraag men zich af of die beslissinge nu wel zau naudag zèn.

In Schage hep men beslaute iets an deize lacune te doen. Op initiasief van de laukale pagtè Wens voâh u, hep men een Wethâhwâh van geluk en de Praujectlèjâh van Geluk geïnstalleâhd. Alle ùitgave op de gemeintebegrauting worde nu getoest an de vraag of de burgâh daah gelukkigâh van wogt. Zau hep men, om een voâhbeild te noeme, bèvoâhbeild geluksbudgette in ut leive geroepe om de minima tegemoet te kaume. Ongetwèfeld gaan r auk op andere gebiede soâhtgelèke initiasieve volge. Een schitterende praupausisie netuâhlijk dat navolging vedient op landelijk niveâh. Een Wethâhwâh van Geluk, zâh ègelijk in elke gemeinte motte worde aangesteld; een wethâhwâh die auk reigelmatag contact hep met een nog nieuw an te stelle Minister van geluk die r op toeziet dat Haagse beslissinge bèdrage an landelijk geluk. 

 

Vaag gedoe allemaal

"Mèn eâhste reactie was Wat is dit voâh vaag gedoe allemaal", zeg wethâhwâh Jan Steive van Dèk (Jan Steven van Dijk), die Geluk in zèn pogtefuiille kreig. "Ik zag meizellef al zitte in boeddhahâhding met een wieraukstokkie." Inmiddels is hè enthâhsias  Geluk voâh de bevolking is ègelijk de meis essentiële taak van een gemeinte. En aldus deid de gemeinte in samewerking met de Eirasmus Univesitèt ondegzoek ondâh de inwauners van veschillende kerne van de gemeinte.

Waah wogt de burgâh gelukkig van

Ùit ondegzoek bleik dat geluk en pleizieâh in werk de belangrèkste geluksfactaure zèn, direct gevolg doâh ut hebbe van goeie sausiale contacte en vooral een betrâhbare auvâhhèd. Op basis van deize priauritète mot een wethâhwâh dus goed kunne mautiveire of en hoe een bepaalde ùitgave bèdraag an geluk van de bevolking. "As je dat nie ken mautiveire, dan motte we seirieus nadenke of die ùitgave wel in de begrauting mot", aldus gelukswethâhwâh Van Dèk (Van Dijk). Men gaat dus eâhs bè de bevolking te rade bè ut neime van belangrèke beslissinge. "Wat vinde jullie van een beslissing die de gemeinte wil neime", is een vraag die men nu eâhs voâhleg an de bevolking alvaures een deifinitieive beslissing te neime. De input van de bevolking wogt dus daadwerkeilijk meigenaume in de beslùitvorming waahdoâh men auk draagvlak creëâht voâh mindâh paupulaire maatreigele. Sinds ut theima geluk centraal staat in Schage, is r een mentalitètsveirandeiring onstaan en wogt r beitâh gelùistâhd naah de bevolking.

Inspraak lèdt tot geluk

Gelukswethâhwâh Van Dèk (Van Dijk) erkent dattie nu beitâh naah de burgars lùistâht dan voâhhein. "In alle eâhlijkhèd, vroegâh volgde ik vakâh mèn ège idei. Nu denk ik ik mot ut nadrukkeilijk vrage an de inwauners, want daah doen we ut ùitèndelijk voâh." Lèdt inspraak indâhdaad tot geluk? De nabèe toekoms zâh ut lere. In Schage meit men auvâh ca 1,5 jaah of de inwauners daadwerkeilijk gelukkigâh zèn geworde nu de gemeinte zau nadrukkeilijk inzet op hun geluk.

Nie lulle maah poetse

De weireld vehagt steids meâh. Dat merk je zauwel in pegsaunlijke as zakelijke reilasies. R zèn hiervoâh veile oâhzake. Hoe pak je zoiets nu an! Nie voâh niets rèze gelukscoaches in welke vorm dan auk as paddenstoele ùit de grond. Voâh hen werk zat. Stel bèvoâhbeild dajje teamlèjâh bent en je merk dat an alles in je organisasie dat de mense nie blè zèn met hun werk en auk nie met elkaah. Hoe ga je dan te werk? Hoe los je dat op? Dit is een belangrèke hamvraag vraag die je teigewoâhdag ut beste ken beantwoâhde met nie lulle maah poetse ofwel nie prate maah daadwerkeilijk dóe!.

Minister van Geluk

In Astedam en in De Haag is men heil benieuw naah de ùitslag. Men staat hieâh sauwiesau al pausisief teigenauvâh wethâhwers van geluk. As meâh gemeinte volge zâh men in De Haag is goed motte nadenke of ut nie is tèd wogt om, naas al die veschillende ministers met al die ùitgebrède pogtefuiilles, eiveneins een landelijke Minister van Geluk te installeire. Misschien dat we dan èndelijk is kunne afreikene met al dat gekrakeil van burgars die zich steids opnieuw afvrage wat men in De Haag toch allemaal doet zondâh de burgâh erges in te kenne.

In De Haag wil men af van de reiferenda! Daudzonde netuâhlijk omdat je as burgâh dan helemáál niets meâh te zegge heb. Netuâhlijk ken je van alles zègge, maah r wogt nie meâh naah gelùistâhd! Misschien dat een Minister van Geluk voâh een perfekte ommekeâh ken zorge. 

 

Deze tekst is naar het Haags vertaald door Jos de Jong, voor het origineel verwijzen wij naar nlmagazine.nl.

 

070 Den Haag Economie & Duurzaamheid - Hoera, we mogen weer met 100 mensen bij elkaar komen. Oké, nú nog niet maar wel vanaf 1 juli, de dag waarop dit vanuit de Rijksoverheid weer is toegestaan,

Lees meer...

070 Den Haag Economie - Parkeerruimte is ook in de Hofstad een schaars goed. De straten van Laak, het Zeeheldenkwartier en het centrum staan vol met auto’s. Toch bezit lang niet elke Hagenaar of Hagenees over eigen vervoer.

Lees meer...

Naast oversluitingen ook een sterke stijging hypotheekaanvragen voor nieuwe woning
070 Den Haag Economie -  Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal hypotheekaanvragen tegen de verwachtingen in sterk gestegen.

Lees meer...

070 Scheveningen Maatschappij & Sport – Vanuit de Oude Kerk in Scheveningen wordt op  zaterdagavond 30 mei a.s om 21.00 uur een livestreamconcert gehouden als eerbetoon aan de 5 bijzonder ervaren maar desalniettemin toch overleden surfers Joost, Sander, Matthijs, Pim en Max, vijf sportieve mannen met lifeguard-skills met een enorme passie voor de zee en het strand en die omkwamen in de zee waar ze juist zo veel hielden. De avond staat in het teken van ‘De Zee’.

Lees meer...

070 Den Haag Politiek & Maatschappij - Haagse automobilisten die elektrisch rijden, hebben te maken met relatief gunstige omstandigheden binnen de gemeente. Inwoners die met hun elektrische auto aangewezen zijn op publieke laadpunten, hebben relatief veel opties en mogen rekenen om een laadpaal dichtbij huis.

Lees meer...

070 Den Haag Politiek & Maatschappij – Een coronadorp voor zieke mensen op een leeg  parkeerterrein van het Car Jeans Stadion voor zieke dak- en thuislozen gaat wel héél erg ver.

Lees meer...

070 Den Haag Cultuur & Uitgaan - Escape Rooms zijn hot! Alleen Nederland telt inmiddels al 1000 Escape Rooms en die moeten creatief zijn om de klanten, ook al zitten ze thuis, te blijven entertainen. Er is nog steeds veel vraag naar escape room-achtige belevingen en de puzzelaars zitten te popelen om weer te mogen spelen.

Lees meer...

070 Scheveningen Cultuur Uitgaan - Tot voor kort was de instructie van de overheid ‘blijf zoveel mogelijk thuis’. Inmiddels is dit versoepeld naar ‘vermijd drukte’. In overleg met burgemeester en veiligheidsregio werken de leden van de ‘Club van Elf’ dan ook toe naar een gecontroleerde en gedoseerde heropening van dagattracties.

Lees meer...

Foto: Johan Nieuwenhuize

Den Haag in beeld
070 Den Haag Kunst & Cultuur - Het is een ongewone tijd. De stad is naar aard en verschijningsvorm niet meer dezelfde dan aan het begin van het jaar. En zal dat ook niet meer worden. We bevinden ons in een unieke historische situatie. Dat is voor iedereen voelbaar maar niet altijd even zichtbaar.

Lees meer...

Haarvisie biedt videohulp bij haarproblemen…
070 Rijswijk Lifestyle en Gezondheid - Zolang kappers gesloten zijn biedt de Zuid-Hollandse kapsalon Haarvisie (Rijswijk) biedt vanaf vandaag videohulp op afstand bij haarproblemen. Dit doen zij met een uitgebreid video-aanbod met tips, trics en adviezen voor het haar.

Lees meer...

Video-triage biedt patiënten direct juiste spoedhulp nu veel reguliere tandartspraktijken dicht zijn
070 Den Haag Lifestyle & Gezondheid - Tandheelkundige spoedhulpkliniek Dental365 in Den Haag start vanaf vandaag met een online tandheelkundig consult met een tandarts waarin via een online live video wordt bepaald of de patiënt direct spoedeisende hulp nodig heeft.

Lees meer...

070 Rijswijk Sport - Roos Bertsch (2 jaar) en Ismael El Kaddouri (2 jaar) uit Rijswijk zijn de eerste Zuid-Hollandse ambassadeurs van het Amerikaanse loopfietsjesmerk Strider Bikes geworden.

Lees meer...

Budgetenergie

Nieuws uit 070

Zorgdirect
Bereken je premie | ZorgDirect