070 Den Haag Politiek & Maatschappij - In Schage hep ut gemeintebestuâh geluk van de burgâh centraal gesteld in haah belèd. Een primeuâh in Neideland dat vraag om veil volgelinge.

De burgâh in Neideland is immers nie altèd effe tevreije met ut natiaunale belèd en tot nog toe wogt r wènig reikening mei gehâhwe of de burgâh erges gelukkig van wogt of nie. Continu worde r nieuwe wette ingevoegt, maah of de burgâh daah nu ech behoefte an hep en r daadwerkeilijk beitâh van wogt, is een vraag waarop de Haagse polletiek ut antwoâhd veilal schuldag blèf. De burgâh wogt auk nie goed geïnformeâhd auvâh alleglè Haagse beslùite of vaak vraag men zich af of die beslissinge nu wel zau naudag zèn.

In Schage hep men beslaute iets an deize lacune te doen. Op initiasief van de laukale pagtè Wens voâh u, hep men een Wethâhwâh van geluk en de Praujectlèjâh van Geluk geïnstalleâhd. Alle ùitgave op de gemeintebegrauting worde nu getoest an de vraag of de burgâh daah gelukkigâh van wogt. Zau hep men, om een voâhbeild te noeme, bèvoâhbeild geluksbudgette in ut leive geroepe om de minima tegemoet te kaume. Ongetwèfeld gaan r auk op andere gebiede soâhtgelèke initiasieve volge. Een schitterende praupausisie netuâhlijk dat navolging vedient op landelijk niveâh. Een Wethâhwâh van Geluk, zâh ègelijk in elke gemeinte motte worde aangesteld; een wethâhwâh die auk reigelmatag contact hep met een nog nieuw an te stelle Minister van geluk die r op toeziet dat Haagse beslissinge bèdrage an landelijk geluk. 

 

Vaag gedoe allemaal

"Mèn eâhste reactie was Wat is dit voâh vaag gedoe allemaal", zeg wethâhwâh Jan Steive van Dèk (Jan Steven van Dijk), die Geluk in zèn pogtefuiille kreig. "Ik zag meizellef al zitte in boeddhahâhding met een wieraukstokkie." Inmiddels is hè enthâhsias  Geluk voâh de bevolking is ègelijk de meis essentiële taak van een gemeinte. En aldus deid de gemeinte in samewerking met de Eirasmus Univesitèt ondegzoek ondâh de inwauners van veschillende kerne van de gemeinte.

Waah wogt de burgâh gelukkig van

Ùit ondegzoek bleik dat geluk en pleizieâh in werk de belangrèkste geluksfactaure zèn, direct gevolg doâh ut hebbe van goeie sausiale contacte en vooral een betrâhbare auvâhhèd. Op basis van deize priauritète mot een wethâhwâh dus goed kunne mautiveire of en hoe een bepaalde ùitgave bèdraag an geluk van de bevolking. "As je dat nie ken mautiveire, dan motte we seirieus nadenke of die ùitgave wel in de begrauting mot", aldus gelukswethâhwâh Van Dèk (Van Dijk). Men gaat dus eâhs bè de bevolking te rade bè ut neime van belangrèke beslissinge. "Wat vinde jullie van een beslissing die de gemeinte wil neime", is een vraag die men nu eâhs voâhleg an de bevolking alvaures een deifinitieive beslissing te neime. De input van de bevolking wogt dus daadwerkeilijk meigenaume in de beslùitvorming waahdoâh men auk draagvlak creëâht voâh mindâh paupulaire maatreigele. Sinds ut theima geluk centraal staat in Schage, is r een mentalitètsveirandeiring onstaan en wogt r beitâh gelùistâhd naah de bevolking.

Inspraak lèdt tot geluk

Gelukswethâhwâh Van Dèk (Van Dijk) erkent dattie nu beitâh naah de burgars lùistâht dan voâhhein. "In alle eâhlijkhèd, vroegâh volgde ik vakâh mèn ège idei. Nu denk ik ik mot ut nadrukkeilijk vrage an de inwauners, want daah doen we ut ùitèndelijk voâh." Lèdt inspraak indâhdaad tot geluk? De nabèe toekoms zâh ut lere. In Schage meit men auvâh ca 1,5 jaah of de inwauners daadwerkeilijk gelukkigâh zèn geworde nu de gemeinte zau nadrukkeilijk inzet op hun geluk.

Nie lulle maah poetse

De weireld vehagt steids meâh. Dat merk je zauwel in pegsaunlijke as zakelijke reilasies. R zèn hiervoâh veile oâhzake. Hoe pak je zoiets nu an! Nie voâh niets rèze gelukscoaches in welke vorm dan auk as paddenstoele ùit de grond. Voâh hen werk zat. Stel bèvoâhbeild dajje teamlèjâh bent en je merk dat an alles in je organisasie dat de mense nie blè zèn met hun werk en auk nie met elkaah. Hoe ga je dan te werk? Hoe los je dat op? Dit is een belangrèke hamvraag vraag die je teigewoâhdag ut beste ken beantwoâhde met nie lulle maah poetse ofwel nie prate maah daadwerkeilijk dóe!.

Minister van Geluk

In Astedam en in De Haag is men heil benieuw naah de ùitslag. Men staat hieâh sauwiesau al pausisief teigenauvâh wethâhwers van geluk. As meâh gemeinte volge zâh men in De Haag is goed motte nadenke of ut nie is tèd wogt om, naas al die veschillende ministers met al die ùitgebrède pogtefuiilles, eiveneins een landelijke Minister van Geluk te installeire. Misschien dat we dan èndelijk is kunne afreikene met al dat gekrakeil van burgars die zich steids opnieuw afvrage wat men in De Haag toch allemaal doet zondâh de burgâh erges in te kenne.

In De Haag wil men af van de reiferenda! Daudzonde netuâhlijk omdat je as burgâh dan helemáál niets meâh te zegge heb. Netuâhlijk ken je van alles zègge, maah r wogt nie meâh naah gelùistâhd! Misschien dat een Minister van Geluk voâh een perfekte ommekeâh ken zorge. 

 

Deze tekst is naar het Haags vertaald door Jos de Jong, voor het origineel verwijzen wij naar nlmagazine.nl.

 

070 Wassenaar Economie - De gemeenteraad van Wassenaar heeft op dinsdag 26 maart na lang wikken en wegen in grote meerderheid ingestemd met de ‘Bestuurlijke afspraken Unmanned Valley Valkenburg’ (BA) en de bijbehorende toelichting.

Lees meer...

070 Rijswijk Duurzaamheid - Op zaterdag 23 maart namen 30 inwoners uit de Leliestraat en de Frederik Hendrikstraat in Oud Rijswijk de schop ter hand om 18 geveltuinen aan te leggen en te beplanten. De aftrap van de campagne ‘Kleur je straat’ wordt verzorgd door wethouder Marloes Borsboom-Turabaz. Zij deed dit door in de Lelielaan het eerste stukje groen voor de deur aan te leggen.

Lees meer...

070 Den Haag Duurzaamheid - Woensdag 27 maart zal het konijnen en knaagdiercentrum het Knaaghof het officiële Keurmerk Opvang gezelschapsdieren uitgereikt krijgen. Dit Keurmerk wordt verleend door de onafhankelijke organisatie Kiwa Verin en bestaat uit een digitaal assessment en een audit op locatie waarin de professionaliteit van de betreffende opvang wordt getoetst. Wij nodigen u graag uit hierbij aanwezig te zijn.

Lees meer...

Foto: Johan Nieuwenhuize

070 Scheveningen Maatschappij - Speciaal voor Theater na de Dam maakt Het Nationale Theater samen met Theater Dakota en het Zuiderparktheater een voorstelling over de Tweede Wereldoorlog in het stadsdeel Escamp.

Lees meer...

070 Leidschendam-Voorburg Politiek - “Duurzaamheid, dat gaan we natuurlijk doen!”, aldus een gedreven wethouder Astrid van Eekelen. Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid zet voor de komende jaren in op de doelgerichte lokale aanpak.

Lees meer...

070 Den Haag Maatschappij - Hogeschool Inholland Den Haag organiseert op woensdag 13 februari van 17.00 - 20.00 uur een open avond voor iedereen die zich aan het oriënteren is op een associate degree, hbo- of masteropleiding.

Lees meer...

Een contrabasdag voor kids op zondag 31 maart

Lees meer...

Copyright AnnaER PIXABAY

Het kampeerseizoen staat weer voor de deur; straks trekt de Nederlander dus opnieuw met de caravan naar het zuiden. Maar zo ver hoeft het niet, het kan ook veel dichter bij. Waarom niet een keer op vakantie in eigen regio? We zijn immers een stadsmagazine, dus houden we de Hagenezen graag in eigen buurt. Eerder schreven we al over wintersporten in Den Haag, maar je kan hier het stadsgevoel ook echt inruilen voor een vakantiegevoel.

Lees meer...

070 Den Haag - Voor de live-stream van The Billy Joel Experience zijn we op zoek naar zoveel mogelijk mondharmonicaspelers die de Piano Man, Alexander Broussard, gezamenlijk ondersteunen met het bekende lied Piano Man van Billy Joel natuurlijk.

Lees meer...

De winnaar van vorig jaar, Arie van der Rassel, is dit jaar, vanwege zijn aanhoudend goede prestaties, opnieuw genomineerd. Foto: Richard Mulder.

Lees meer...

Foto: Khalid-Choukoud door Luka de Kruijf 2018

Lees meer...

De Uithof maakt wintersporten per minuut mogelijk via app Tapperuse

070 Den Haag Sport - Met de introductie van Tapperuse bij De Uithof kunnen bezoekers vanaf dit winterseizoen per minuut betalen voor de tijd dat ze bij het overdekte sportcentrum binnen zijn. De Uithof heeft gekozen voor de nieuwe flexibele betaalmethode om spontane toegang mogelijk te maken. Met de app betalen bezoekers per minuut en alleen voor de tijd dat ze bij het centrum binnen zijn. De Tapperuse app is gratis te downloaden in de App en Play store.

Lees meer...