Burgemeester Van Aartsen pleit voor vuurwerkshow boven Hofvijver

Landelijke aanpak illegaal vuurwerk noodzakelijk

070 Den Haag - Burgemeester Jozias van Aartsen stelt voor om tijdens de komende jaarwisseling een groot vuurwerk af te steken boven de Hofvijver. Dat zou dan in de plaats komen van het traditionele nieuwjaarsfeest in het atrium van het stadhuis. Van Aartsen: "Dit was de vijfde keer dat we een nieuwjaarsfeest organiseerden. Het nieuwjaarsfeest is het feest van de vrijwilligers. In het atrium mogen maximaal 1800 mensen. Waarom niet iets organiseren waar nog meer Hagenaars van kunnen genieten?"

Met een vuurwerkshow boven de Hofvijver zou Den Haag een oude traditie in ere herstellen. De Hofvijver is in vroeger eeuwen vaak het toneel geweest van grote vuurwerken. Tegenwoordig genieten veel mensen ‘s zomers van het vuurwerkfestival op Scheveningen. Van Aartsen benadrukt dat het stadsbestuur nog wel een besluit moet nemen over een vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling.

Aanpak illegaal vuurwerk

De jaarwisseling in Den Haag had dit jaar een feestelijk karakter dankzij de inzet van de hulpdiensten en de vele vrijwilligers. Toch was er volgens Van Aartsen nog teveel onrust in de stad die alleen dankzij de inzet van velen kon worden beteugeld. Daarbij wordt de laatste jaren steeds meer illegaal, zwaar en gevaarlijk vuurwerk afgestoken. Van Aartsen roept de landelijke politiek daarom op om maatregelen te nemen. De verkooptijden en de periode waarin vuurwerk mag worden afgestoken moeten volgens de burgemeester worden verkort en de boetes voor illegaal vuurwerk verhoogd.