070 Den Haag Politiek & Maatschappij - Fuck-up-Nights in Den Haag. Wat zijn dat voor speciale bijeenkomsten? De gemeente Den Haag heeft deze speciale avonden belegd voor Haagse inwoners om van hen te vernemen wat zij vinden dat er allemaal fout is gegaan en wellicht nog steeds fout gaat met de leefbaarheid in de stad. Het is niet ondenkbaar (dat is vaak het geval in dit soort zaken) dat de bewoners met allerlei negatieve zaken op de proppen komen, aangelegenheden die zij graag veranderd zouden hebben gezien, maar die niet zijn verwezenlijkt.

Om niet in een gemeentelijke negatieve spiraal te komen, wil de gemeente zich dan ook van de goede kant laten zien en laat op haar beurt een aantal geslaagde projecten de revue passeren. De bijeenkomst is een onderdeel van de Haagse aanpak ‘Placemaking’ van 22 juni jl.

Placemaking
Placemaking staat voor verbetering en goed gebruik van de openbare ruimte. In een brief aan de gemeenteraad wordt placemaking als volgt omschreven: ‘Bewoners, bezoekers en gebruikers verdienen niet alleen een publieke ruimte die er goed uitziet en goed onderhouden wordt. Ze verdienen ook de mogelijkheid om zelf bij te dragen de publieke ruimte aantrekkelijk te houden en te versterken.’ Het is bij placemaking dus de intentie dat iedereen wonend bij een bepaalde plek in de stad, er zelf alles aan doen om samen te werken om een bepaalde plek in het kader van een betere leefomgeving meer gebruikswaarde te geven. Hierdoor kunnen korte termijninitiatieven ontstaan die misschien in de toekomst op lange termijn kunnen worden vervolgd.

Fuck-up-Nights
Fuck-up-Nights dragen hun steentje bij aan deze ideeën. Vanuit die gedachte wordt aandacht besteed aan zaken die helemaal verkeerd zijn gegaan (men spreekt hierbij van de ‘beste meest leerzame mislukkingen’), maar ook aan initiatieven die tot de verbeelding spreken en voor herhaling vatbaar kunnen zijn. Fuck-up nights nodigt mensen uit om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de ruimte waarin men woont en/of werkt.

 Bron: Gemeente Den Haag