070 Den Haag – Maatschappij/Economie - Terwijl de ontwikkelingen rondom het Coronavirus het land in zijn greep houden, presenteert Menzis -net als andere organisaties rond deze periode- de cijfers over het voorgaande jaar.

De huidige situatie doet een groot beroep op zorgverleners. Binnen haar mogelijkheden verleent coöperatie Menzis de zorgsector daarbij steun, in samenwerking met andere zorgverzekeraars en de overheid.
“De huidige situatie toont meer dan ooit dat de wereld onzeker is en maakt daarmee tastbaar waarom het belangrijk is dat zorgverzekeraars reserves aanhouden en voorzichtig omgaan met premiegeld”, aldus Menzis-CFRO Dirk Jan Sloots.

Positief resultaat uit 2019
De coöperatie kijkt positief terug op 2019. Het was een jaar van verbeterde afspraken in het zorgveld. Menzis zoekt steeds meer de samenwerking op met regionale partners zoals gemeenten en zorgverleners. In die samenwerking krijgen leefkracht en preventie vaker een plek. Hoewel de stijgende trend van de zorgkosten zich onverminderd doorzet, is het jaar 2019 met een positief resultaat afgesloten. Voor een aanzienlijk deel is dat vanwege positieve beleggingsresultaten in 2019, maar ook dankzij goede afspraken en samenwerking met zorgaanbieders. Het resultaat van ruim €112 miljoen komt vanuit de coöperatieve aard van Menzis ten goede aan de leden en de zorg. Sloots: “Dit positieve resultaat helpt om in tijden van crisis toch financiële stabiliteit te realiseren. De Coronacrisis is omvangrijk: de financiële klap ervan in het eerste kwartaal van 2020 alleen al is ongeveer gelijk aan het volledige financiële resultaat over 2019.”

Beleggingen
“Het financiële resultaat over 2019 is hoger dan over 2018, met name vanwege een gunstiger beleggingsjaar”, licht Sloots toe. Als coöperatie is Menzis verplicht om financiële buffers aan te houden. Financiële instellingen beleggen zulke buffers omdat deze anders ‘stilstaan’ en dan vaak minder waard worden. Door ze verstandig te beleggen komen de reserves actief ten goede aan de zorg en verzekerden. Deze buffer belegt Menzis duurzaam. “Let wel dat beleggingsresultaten erg bewegelijk zijn. Het Coronavirus heeft een enorme klap gegeven op de beurzen. De beleggingsresultaten van 2019 zijn dus binnen een paar maanden alweer verdwenen. Ik ben dan ook tevreden dat Menzis het ook goed doet als ik de beleggingen buiten beschouwingen houd. Bij onze kerntaken -het inkopen van goede en toegankelijke zorg- behalen we een (beperkt) positief resultaat.

Financiële gezondheid
Het solvabiliteitspercentage volgens Solvency II, een graadmeter voor de wettelijk verplichte reserves van een zorgverzekeraar, komt bij afsluiting van 2019 uit op 156% (SCR-ratio). Daarmee voldoet Menzis aan de gestelde normen en is financieel gezond. Deze ruimte zet Menzis in om risico’s te kunnen opvangen, denk aan de financiele gevolgen van een pandemie (zoals Corona), onverwachte zorgkosten of tegenvallende beurzen. Bovendien zet Menzis overreserves waar mogelijk in om de premie zo stabiel mogelijk te houden over een langere termijn.

Politiek & Maatschappij

Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek

22 oktober 2021

Categorieën Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek op NLmagazine

Greenchoice

Mediamarkt

Advertentie