070 Den Haag Economie & Duurzaamheid - Door de coronacrisis verandert de economie aanzienlijk. Dat geldt natuurlijk voor heel Nederland.

In Zuid-Holland wil het kabinet werkenden en werkzoekenden voorbereiden op de grootse veranderingen die ons te wachten staan. Werk wordt vaker digitaal uitgevoerd, er komen nieuwe banen bij en tegelijkertijd zijn er banen die verdwijnen. Het kabinet wil Zuid-Hollanders helpen om zich aan te passen aan die nieuwe realiteit. Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen vanaf heden kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur.

 

Zicht op toekomstmogelijkheden
Met behulp van deze kosteloze adviezen krijgen mensen veel beter zicht op de mogelijkheden die er voor hen zijn op de huidige arbeidsmarkt. Is het nodig om je bij te scholen, liggen er voor jou kansen in een andere sector of zit je goed op je plek? Dat zijn vragen waar de loopbaanadviseur mee kan helpen. In het ontwikkeladvies krijgen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er in deze crisis voor hen zijn.

Mensen kunnen zich middels deze adviezen beter voorbereiden op een mogelijke overstap naar ander werk. Ook kunnen loopbaanadviseurs mensen ondersteunen bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of tips geven bij het zoeken en solliciteren naar werk. Aan het einde van het traject krijgt de deelnemer een ontwikkelplan mee, waarin acties staan die iemand kan ondernemen om beter voorbereid te zijn op de toekomst. Iedereen tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd kan gebruikmaken van deze mogelijkheid. Naar verwachting zullen zo’n 20.000 mensen dat de komende maanden doen. Om mee te doen, hoeven deelnemers zich alleen aan te melden bij een loopbaanadviseur bij hen in de buurt. De loopbaanadviseur vraagt vervolgens subsidie aan en handelt de administratie verder af. Op www.hoewerktnederland.nl kunnen mensen meer informatie vinden.

 

Snel aan de slag met adviezen
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoopt dat veel mensen deze zomer al aan de slag gaan met een loopbaanadviseur: “Onze arbeidsmarkt is snel aan het veranderen. Het is zaak dat iedereen zich daar goed op voorbereidt. Loopbaanadviseurs kunnen mensen daarbij helpen. Nu is het moment om in actie te komen en zo’n ontwikkeladvies aan te vragen.”

 

NL Leert door uit de startblokken
Met de mogelijkheid om kosteloos een ontwikkeladvies te volgen is het programma ‘NL Leert Door’ definitief uit de startblokken. Dat programma helpt werkenden en werkzoekenden zich voor te bereiden op veranderingen op de arbeidsmarkt, aan de hand van kosteloze ontwikkeladviezen en online scholing. Het kabinet stelt hier 50 miljoen euro voor beschikbaar. Werknemers kunnen bovendien gebruik maken van bestaande regelingen zoals de fiscale studieaftrek of de mogelijkheden die hun werkgever of O&O-fonds biedt.

Economie & Duurzaamheid

Economie & Duurzaamheid

13 augustus 2022

Categorie Economie & Duurzaamheid op NLMagazine

Beheerders gezocht banner

Coolblue

One.com

Advertentie