Alle Masteropleidingen van het Koninklijk Conservatorium als ‘Excellent’ beoordeeld

070 Den Haag – op 13 september jl. heeft het Nederlands-Vlaams Accreditatie Orgaan (NVAO) de Masteropleiding Opera “Dutch National Opera Academy”, die door het Koninklijk Conservatorium in samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam wordt aangeboden, officieel als ‘Excellent’ beoordeeld. Eerder dit jaar kregen de opleidingen Master Muziek en Master Sonologie van het Koninklijk Conservatorium dezelfde beoordeling. Hiermee hebben alle Masteropleidingen van het Koninklijk Conservatorium de beoordeling ‘Excellent’ ontvangen op alle drie de standaarden van de NVAO; de Beoogde Eindkwalificaties, Onderwijsleeromgeving en Toetsing en Gerealiseerde Eindkwalificaties.

  Tevens heeft het NVAO het Bijzonder (Kwaliteits)kenmerk Internationalisering toegekend aan de opleidingen Master Muziek en Master Sonologie. De NVAO heeft haar besluiten gebaseerd op basis van de rapporten en het oordeel van internationale visitatiepanels die de opleidingen in juni 2012 en januari 2013 hebben gevisiteerd.

De opleidingsbeoordelingen van de Master Muziek en Master Sonologie zijn tevens uitgevoerd in samenwerking met de European Association of Conservatoires (AEC) aan de hand van de NVAO standaarden en de Europees geldende standaarden van de AEC. Het Koninklijk Conservatorium is het eerste conservatorium in Nederland dat zich op deze wijze op internationaal niveau heeft laten beoordelen en dat het Bijzonder (Kwaliteits)kenmerk Internationalisering heeft ontvangen.

Master Muziek en Master Sonologie
Het panel was zeer te spreken over de manier waarop de Masterstudenten worden voorbereid op het toekomstige beroepsveld door samenwerking aan te moedigen en te vervlechten met het curriculum. Dit is onder andere terug te zien in de intensieve nationale en internationale connecties die het Koninklijk Conservatorium onderhoudt met het professionele werkveld, musici, ensembles, orkesten, maar ook met diverse platforms. De drie pilaren waarop het Masterprogramma is gebaseerd – educatie, onderzoek en productie vormen een zeer solide basis voor het curriculum.

Master Opera
De buitengewoon hoge kwaliteit en professionaliteit van de zang en drama die de studenten neerzetten, stijgt, volgens het panel, boven het niveau van een Master opleiding uit. Het panel was zeer te spreken over de mogelijkheid die de studenten krijgen om in geënsceneerde operaproducties te spelen en samen te werken met professionele dirigenten en regisseurs, en gezelschappen, zoals het Residentie Orkest, het Asko|Schönberg en het Nationaal Jeugd Orkest.

Nederlands-Vlaams Accreditatie Orgaan
De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is als onafhankelijke, binationale accreditatieorganisatie voor het hoger onderwijs bij Verdrag opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid en geeft een deskundig en objectief oordeel over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Cultuur & Uitgaan

Cultuur Uitgaan Media

24 september 2021

Categorieën Cultuur & Uitgaan en Entertainment Media op NLMagazine

D Reizen

Center Parcs

Advertentie