070 Den Haag Kunst & Cultuur – Niet te geloven, wat een scala aan gipsmodellen. Iedereen kent wel een standbeeld in Nederland. In de Gipsotheek, onderdeel van ‘Beelden aan Zee’, staan maar liefst meer dan 1000 modellen waarbij het artistieke proces voorafgaand aan deze standbeelden wordt ontrafeld. In de vele monumenten die Nederland rijk is, zien we vaak iets terug van onze vaderlandse geschiedenis. Voor veel van deze beelden hebben kunstenaars als een soort proef, eerst een gipsmodel gemaakt. Veel van deze ‘probeersels’ zijn te zien in de gipsotheek, een ware schatkamer.

Schatkamer
De Gipsotheek aan Zee is een depotruimte en tentoonstelling ineen. Hier kan men kennisnemen van ca 1000 beelden die het artistieke proces van beeldhouwers laten zien. Deze beelden kun je zien als een soort schetsen en modellen, allen hoofdzakelijk gemaakt uit gips, die als een soort voorstudie fungeren voor een uiteindelijk in grotere vorm weer te geven beeldhouwwerk. Vrijwel alle ‘gipsprobeersels’ zijn uniek en afkomstig uit de ateliers van de beeldhouwers. Van sommige kunstenaars beschikt de gipsotheek over het hele atelier inclusief alle beelden die na het overlijden van de kunstenaar in zijn/haar werkruimte zijn aangetroffen.

De gipsotheek is een ware tresoer; het is een enorme verzameling van de meest uiteenlopende gipsen kunstwerken. Het is bijna onmogelijk om de gehele verzameling goed te bekijken, te begrijpen en er de historie van te kennen. Men heeft daarom een aantal wandelingen samengesteld in deze schatkamer, routes met steeds een beeldenkeuze die aansluit op een thema. De belangrijkste thema’s zijn Portretten van de Oranjes, Anne Frank en muziek. Gaandeweg echter zie je, naast deze thema’s, de meest uiteenlopende gipsmodellen die allen speciale aandacht verdienen.

Maatschappelijk draagvlak
De Gipsotheek is een uniek concept in Nederland met een groot maatschappelijk draagvlak; verschillende scholen, academies en universiteiten zijn bij het project betrokken. De bijzondere ruimte is voor alle leeftijden toegankelijk, onderhoudend, leerzaam en leuk. Beelden aan Zee nodigt dan ook iedereen uit om hier bijvoorbeeld een workshop te komen volgen, individueel of in groepsverband, en om de opstelling met meer dan duizend unieke modellen te komen bekijken.

Twee kerncollecties in de Gipsotheek
De beelden en studies in gips bieden op bijzondere wijze inzicht in het proces van de totstandkoming van moderne beeldhouwkunst in Nederland en documenteren deze ontwikkeling tot in detail.

De collectie is rond twee kerncollecties opgebouwd; de collecties uit de ateliers van beeldhouwers Mari Andriessen en Cor Hund. Naast honderden schetsen en modellen van deze twee beeldhouwers nemen ook Jan Bronner, Federico Carasso, Jaap Kaas en John Rädecker een belangrijke plaats in.

De stepping stones
De Gipsotheek geeft inzicht in de ontwikkeling van enkele van de bekendste standbeelden in Nederland waaronder de Amsterdamse ‘Dokwerker’ waar tientallen studies aan voorafgingen die hier te zien zijn. Met dit ruime, en nog groeiende aanbod van unieke gipsmodellen biedt de gipsotheek een blijvend overzicht van de stepping stones van de moderne beeldhouwkunst in Nederland.

Cultuur & Uitgaan

Cultuur Uitgaan Media

13 augustus 2022

Categorieën Cultuur & Uitgaan en Entertainment Media op NLMagazine

Beheerders gezocht banner

D Reizen

Center Parcs

Advertentie