070 Den Haag Kunst & Cultuur – Onlangs stelde het college van B&W van Den Haag het coronanoodsteunpakket voor de Haagse vrijetijdskunstensector definitief vast. Deze maatregel is onderdeel van een breder gemeentelijke steunpakket voor de Haagse cultuursector, waarbij de gemeente naast gunstige financiële maatregelen voor de professionele cultuursector, ook steun voor de vrijetijdskunstensector biedt.

Het totaalbedrag van €220.000 dat hiermee gemoeid is, wordt uitgekeerd door CultuurSchakel. Via een uitbreiding van de Basissubsidie 2020 en een 2021 editie van de Compensatieregeling Corona Vrijetijdskunst verdeelt CultuurSchakel dit geld onder noodlijdende verenigingen  en stichtingen in Den Haag.

Schrijnende situatie
De schrijnende situatie in de vrijetijdskunstensector, veroorzaakt door corona, is minder uitgebreid belicht dan de nijpende situatie in de professionele cultuursector. Talloze Haagse koren, zang- en toneelverenigingen, dansscholen, muziekkorpsen, teken- en schilderclubs, etc. hebben tijdens de pandemie leden zien vertrekken en inkomsten uit uitvoeringen zien wegvallen. Er kan niet bijeengekomen en gerepeteerd worden, en doordat er geen optredens en uitvoeringen plaatsvinden,  ontbreekt een doel of perspectief. Ondertussen lopen vaste lasten gewoon door. Veel verenigingen en stichtingen zijn hierdoor in financieel zwaar weer terechtgekomen. Tegelijkertijd zien hun leden, duizenden Hagenaren, hun favoriete vrijetijdsbesteding stilvallen en zitten zij noodgedwongen thuis, waardoor de lockdown hen nóg zwaarder valt.

Robert van Asten, wethouder Cultuur: "De Haagse vrijetijdskunstensector vormt de basis van de culturele sector in Den Haag. Mensen komen laagdrempelig in aanraking met kunst en cultuur of ontdekken er hun passie of talent. Vele bewoners vinden hun uitlaatklep bij deze verenigingen en laten hun omgeving meegenieten. Het is niet alleen een groot gemis dat er in deze tijden moeilijk samen gerepeteerd of gezongen kan worden, maar de financiële impact op deze verengingen is ook groot. Daarom is de steun die nu richting CultuurSchakel gaat een belangrijk onderdeel van het complete coronasteunpakket voor cultuur."

CultuurSchakel is blij met de toekenning van het bedrag van de gemeente Den Haag voor de vrijetijdskunstensector en zet zich - net als anders -  onverminderd in voor alle verenigingen en stichtingen. Vanuit zijn missie en visie is het CultuurSchakel er alles aan gelegen om een groot en divers aanbod aan vrijetijdskunst in Den Haag in stand te houden. Het bedrag dat de gemeente Den Haag toevertrouwt aan CultuurSchakel wordt op de volgende manier ingezet: 

Uitbreiding basissubsidie
Vaste lasten, met name de huurkosten voor repetitieruimtes, vormen vaak een forse post op de begroting.  Met het extra budget dat door de gemeente beschikbaar gesteld wordt, verhogen we éénmalig de bijdrage in de huisvesting over het subsidiejaar 2020 tot 75%, zonder een maximumbedrag. Dit geldt voor alle voor lopende aanvragen.

Compensatieregeling Corona Vrijetijdskunst
Eind dit jaar kunnen vrijetijdskunstorganisaties per organisatie wederom één aanvraag indienen voor een bedrag van maximaal € 1.500,- ter compensatie van de extra gemaakte kosten en weggevallen inkomsten tijdens de coronacrisis. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld totdat het budget verdeeld is. 

Beide regelingen gelden voor vrijetijdskunst vrijwilligersorganisaties zonder winstoogmerk, die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag.

Meer informatie
Subsidieregelingen van CultuurSchakel cultuurschakel.nl/subsidieloket
Adres: Prinsegracht 27, Den Haag www.cultuurschakel.nl

Over CultuurSchakel
CultuurSchakel brengt je verder in kunst en cultuur in Den Haag. Wij willen dat iedereen kan meemaken hoe het is om zélf kunst te beoefenen en zich door kunst van anderen te laten verrijken. Wij zetten ons in voor kwalitatief goed cultuuronderwijs, in nauwe samenwerking met scholen en culturele instellingen. Wij stimuleren kunstbeoefening in de vrije tijd door versterking van het veld en via subsidieverstrekking. Daarnaast werken wij aan de doorstroom van binnenschools cultuuronderwijs naar buitenschoolse kunstbeoefening. Hiermee staat CultuurSchakel aan de basis van cultuurdeelname in Den Haag.

Cultuur & Uitgaan

Cultuur Uitgaan Media

24 mei 2022

Categorieën Cultuur & Uitgaan en Entertainment Media op NLMagazine

Beheerders gezocht banner

D Reizen

Center Parcs

Advertentie