gate48 organiseert: één film, twee discussies

een film van Ra'anan Alexandrowicz

070 Den Haag - In samenwerking met het Movies that Matter Festival en De Balie, organiseert gate48platform voor kritische Israëli’s in Nederland, vertoningen van de film The Law in these Parts, gevolgd door discussies met mensenrechtenexperts uit het Midden-Oosten.

 

Dinsdag 26 maart om 21:00 uur, op  het Movies the Matter Festival,

Theater aan het Spui, Den Haag.

Vertoning gevolgd door een discussie met:

Prof. Orna Ben-Naftali, the Emile Zola Chair for Human Rights, the Haim Striks School of Law, Israel.

Prof. John Dugard,hoogleraar Internationaal Publieksrecht en voormalig VN Mensenrechtenrapporteur in de bezette Palestijnse Gebieden Gespreksleider: Dr. Sam Muller, directeur van het Hague Institute for the Internationalisation of Law (HiiL)

Film en debat

Hoe verantwoorden Israëlische rechters dat zij een moeder naar de gevangenis sturen voor het geven van pita-brood aan Palestijnse strijders? Waarom verstrekken zij juridisch advies om de nederzettingen te legaliseren? De film The Law in these Parts laat deze rechters aan het woord.Sinds Israël in 1967 de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook veroverde heeft het leger duizenden orders en wetten opgelegd, militaire rechtbanken gevestigd en honderdduizenden Palestijnen veroordeeld. Verder heeft het leger een half miljoen Israëlische kolonisten naar de bezette gebieden laten verhuizen en een systeem ontwikkeld van lange-termijn rechtsmacht door een bezettingsleger dat uniek is in de wereld.

De makers van dit rechtssysteem moeten voortdurend reageren op een veranderende werkelijkheid en hebben te maken met juridisch complexe en morele dilemma's om een systeem van militaire wetgeving voor een bezette bevolking te ontwikkelen en te handhaven. Volgens Israël gebeurt dit in volledige overeenstemming met het internationale recht. Na afloop van de filmvertoningen in Den Haag en Amsterdam reageren Orna Ben-Naftali, John Dugard en Nada Kiswanson van Hooydonk op deze vraag.

Het Movies that Matter Festival is een jaarlijks internationaal film- en debatfestival, dat van 21-27 maart plaatsvindt in Den Haag. The Law in These Parts maakt onderdeel uit van Camera Justitia, het competitieprogramma met acht films over recht en rechtvaardigheid. De film maakt derhalve kans op de Camera Justitia Award ter waarde van EUR 5,000.-

Meer informatie over de film

De film The Law in These Parts roept vragen op over het functioneren van de ‘rule of law’ tijdens een langdurige bezetting: wat zijn de relaties tussen macht en recht, wet en recht, de staat en mensenrechten? Heeft het begrip 'rule of law' betekenis wanneer het wordt toegepast op mensen die in wezen beroofd zijn van hun politieke rechten? Hoe functioneert recht wanneer de functionarissen zelf toegeven dat ze de Palestijnse burgers beschouwen als 'de vijand'? Hoe kan het dat in één gebied twee juridische systemen werden ontwikkeld, één voor Joden en  één voor niet-Joden? Wat is de impact van de ongekende beslissing om Palestijnen een beroep op de Israëlische Hooggerechtshof van Justitie te laten doen en wie waren de belangrijkste begunstigden van deze ogenschijnlijk 'verlichte' beslissing?

Deze film helpt ons de banaliteit van (rechterlijk) kwaad te overdenken; juristen als gewillige beulen van de macht. De gesprekken na afloop van de filmvertoningen richten zich op deze vragen, en bespreken deze kwesties in het licht van het onlangs verschenen rapport van de onafhankelijke internationale onderzoeksmissie die is opgezet door de Mensenrechtenraad van de VN om de gevolgen van de Israëlische nederzettingen te onderzoeken.

The Law in these Parts won de World Cinema Grand Jury Prize voor documentaires op het Sundance Film Festival (2012), de Special Jury Prize in de Internationale Feature Competition op het Hot Docs Festival in Canada (2012), en de Special Jury Award in het Full Frame Documentaire Festival (2012).

www.gate48.org

http://www.debalie.nl/artikel.jsp?articleid=473290

http://www.moviesthatmatter.nl/festival/programma/film/1276

De voertaal van de discussies is Engels.